ORGANIZATORZYPodczas swojej podróży do Polski w maju 2011 r. Prezydent USA Barack Obama spotkał się z Premierem Donaldem Tuskiem aby omówić możliwości i obszary współpracy między obydwoma krajami w celu zwiększenia polsko-amerykańskiej wymiany handlowej. Polska jest ważnym partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, wartość aktywów amerykańskich w Polsce wynosi 30 miliardów dolarów a wartość dwustronnej wymiany handlowej w 2011 roku wyniosła 8,5 miliardów dolarów. Stany Zjednoczone są największą gospodarką świata a Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się państw w Europie, dlatego też obydwie strony starają się stymulować wzajemną działalność gospodarczą.

Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy, który odbył się 20 czerwca br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, był ważnym wydarzeniem w dziedzinie międzynarodowego handlu i inwestycji. W dyskusji przy okrągłym stole ze strony amerykańskiego rządu uczestniczyli Pełniąca Obowiązki Sekretarza Handlu Rebecca M. Blank, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Lee A. Feinstein, Podsekretarz Handlu Francisco J. Sanchez, Asystent Podsekretarza Handlu Michael Camunez, zaś ze strony polskiej Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Hanna Trojanowska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Tamborski. W Szczycie udział wzięli także Minister Michał Boni, oraz Podsekretarz Stanu Igor Ostrowski, z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Minister Olgierd Dziekoński, z Kancelarii Prezydenta RP, Podsekretarz Stanu Beata Stelmach, oraz Podsekretarz Stanu Bogusław Winid, z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maria Elżbieta Orłowska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Rady Gospodarczej Premiera, Rafał Miland, Dyrektor Geologi i Koncesji Geologicznej, w Ministerstwie Środowska, Krzysztof Bolesta, Doradca Ministra Środowiska ds. Klimatu i Energii oraz Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W obradach udział wzieli także Joseph Wancer, Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Eric Stewart, Prezydent Polsko Amerykańskiej Rady Biznesu, Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Sławomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Michał Kleiber, Prezez Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciele polskich i amerykańskich firm zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce, Polsko-Amerykańskiej Radzie Biznesu i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Szczyt Gospodarczy sprzyjał dyskusji i współpracy rządu oraz sektora prywatnego w celu określenia nowych możliwości handlowych, promowania innowacyjności, działalności badawczo-rozwojowej a także zmierzenia się z barierami utrudniającymi wzrost wielkości wymiany handlowej.

W przygotowaniu do Szczytu, USA i Polska zaktywizowały swoje środowiska biznesowe w celu zidentyfikowania i ustalenia priorytetów dotyczących możliwości współpracy oraz ograniczeń. Nasze trzy organizacje przygotowały Białą Księgę na temat polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych, która zostanie wydana w kwietniu 2012 roku, w której omówiono takie dziedziny jak:

- Współpraca w obszarze energii: jądrowej, gazu łupkowego oraz energii odnawialnej
- Innowacja: dzielenie się wiedzą, transfer technologii, e-biznes
- Stosunki dwustronne: handel, rozwój MŚP, promocja
- Sektory: BPO, lotnictwo, obrona, biotechnologia

Powyższe tematy oraz potencjalne obszary współpracy były również między innymi omawiane podczas Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego.