ORGANIZATORZYINFORMACJE PRASOWE

US Poland Business Summit

INFORMACJA PRASOWA II
Warszawa, 14.06.2012 r.

W Warszawie o wzmocnieniu współpracy handlowej między Polską i USA


20 czerwca w Warszawie odbędzie się Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy, którego organizatorami są Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i US Poland Business Council. Przedstawiciele rządów obu krajów oraz przedsiębiorcy rozmawiać będą o dotychczasowej współpracy oraz szansach na zacieśnienie relacji handlowych w przyszłości.
Uczestnicy szczytu skupią się na omawianiu zagadnień związanych z inwestycjami w Polsce i USA, czystą energią, gazem łupkowym i szeroko rozumianym przemysłem. Właśnie w tych branżach eksperci dostrzegają niewykorzystany potencjał w relacjach handlowych.

Szczyt w Warszawie to ważne i wyjątkowe wydarzenie w dziedzinie międzynarodowego handlu i inwestycji. W dyskusji przy okrągłym stole uczestniczyć będą m.in. Waldemar Pawlak, Wicepremier i Minister Gospodarki; Rebecca M. Blanc, Pełniąca Obowiązki Sekretarza Handlu USA; Francisco J. Sanchez, Zastępca Sekretarza Handlu USA; Lee A. Feinstein, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce; Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan; Eric Stewart, Prezydent Polsko Amerykańskiej Rady Biznesu; Józef Wancer, Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce oraz przedstawiciele polskich i amerykańskich firm.

Zwieńczeniem szczytu będzie podpisanie dokumentów o współpracy między firmami z Polski i USA.

INFORMACJA PRASOWA I
Warszawa, 17.04.2012 r.

Biała Księga na temat polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej stan obecny i potencjalne obszary współpracy

Przez ponad 20 lat bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowiły siłę napędową polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych. W tym czasie firmy z USA zainwestowały w Polsce przeszło 20 mld USD. W 2011 r. polski eksport do USA wyniósł 3,7 mld USD, zaś import osiągnął wartość 4,8 mld USD. Istotną część eksportu wypracowały firmy z udziałem kapitału amerykańskiego lub pochodzącego z innych krajów - wynika z Białej Księgi współpracy polsko-amerykańskiej, zaprezentowanej przez organizatorów Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego, który odbędzie się 20 czerwca br.

Dokument ten przedstawia przede wszystkim niewykorzystane jeszcze obszary współpracy oraz podsumowuje dotychczasowe efekty wymiany handlowej między dwoma krajami.

Nasze przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, eksportujące na cały świat, mają zdolność wejścia na rynek amerykański. Jednak Stany Zjednoczone jak do tej pory znajdowały się poza kręgiem zaintere?sowania większości polskich eksporterów i potrzeba wielu wysiłków, aby zwiększyć wielkość handlu w obu kierunkach.? - twierdzi Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan.

By wzmocnić wymianę handlową konieczne jest również zlikwidowanie barier, które zniechęcają inwestorów. Jednym z najważniejszych źródeł niepokoju amerykańskich inwestorów jest przyszłość rządowych programów wspierania inwestycji, m.in. dotacji inwestycyjnych i zwolnień podatkowych w specjalnych strefach ekonomicznych. Obecny system jest zbyt sztywny, nie nadąża za dynamicznie zmieniającą się sytuacją gospodarczą na świecie wylicza Józef Wancer, prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Do pobudzenia obustronnej działalności handlowej i inwestycyjnej potrzebna jest także aktywniejsza polityka instytucji regionalnych, tak amerykańskich, jak i polskich, polegająca na przykład na nawiązywaniu kontaktów roboczych między referatami urzędów miast odpowiedzialnymi za przyciąganie inwestycji czy regionalnymi izbami handlowymi dodaje Eric Stewart, US Poland Business Council

Wymienione w Białej Księdze potencjalne obszary współpracy przedsiębiorców z Polski i USA to energetyka, e-biznes, innowacyjność i przemysł (w tym lotniczy, zbrojeniowy, biotechnologia). Władze obu krajów powinny zapewnić wsparcie i system zachęt dla firm pragnących wykorzystać istniejące możliwości współpracy.

Zagadnienia poruszone w Białej Księdze współpracy polsko-amerykańskiej będą tematem dyskusji podczas Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego, który odbędzie się 20 czerwca 2012 r.w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Jego organizatorami są Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan i US Poland Business Council.
Czytaj więcej...