ORGANIZATORZYORGANIZATORZY

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (AmCham) założona w 1990 roku jest wiodącą organizacją inwestorów zagranicznych w Polsce. Reprezentuje firmy członkowskie oraz społeczność inwestorów zagranicznych, zaznaczając pozytywną rolę biznesu i handlu w rozwoju kraju i społeczeństwa. Obecnie AmCham zrzesza 330 firm członkowskich, które stanowią największą grupę inwestorów zagranicznych w Polsce a ich łączne nakłady inwestycyjne przekroczyły 20 miliardów dolarów.

www.amcham.pl

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan została założona w styczniu 1999 roku jako ogólnokrajowa organizacja reprezentująca pracodawców w relacjach z administracją państwową i związkami zawodowymi. Obecnie Konfederacja zrzesza 62 branżowe i regionalne organizacje pracodawców prywatnych oraz 22 członków indywidualnych, którzy reprezentują 3,750 firm zatrudniających 750,000 pracowników. Każda organizacja członkowska jest niezależna, zrzesza indywidualnych przedsiębiorców prywatnych i posiada własny statut oraz zarząd.

www.pkpplewiatan.pl

Polsko-Amerykańska Rada Biznesu

Polsko-Amerykańska Rada Biznesu, z siedzibą w Waszyngtonie, zrzesza 25 międzynarodowych firm z siedzibą w USA zainteresowanych nawiązywaniem kontaktów biznesowych z Polską. Jest wiodącą tego typu organizacją w Stanach Zjednoczonych. Rada Biznesu stanowi platformę i forum do dyskusji i wymiany poglądów dla czołowych polskich i amerykańskich przedstawicieli rządu, wysokiego szczebla. Zajmuje się również rozwiązywaniem problemów, które mogłyby hamować przyszły ekonomiczny wzrost w stosunkach handlowych pomiędzy naszymi krajami.

www.uspolbiz.org/