ORGANIZATORZYAudio (wersja angielska)

Panel 2

Tytuł: Potencjał Czystych i Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce Energia Mieszana

Temat: Spojrzenie na odnawialne oraz na nuklearne zasoby energii w Polsce

Moderator: Grzegorz Wrochna, Dyrektor, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Paneliści:

Krzysztof Bolesta, Specjalny Doradca Ministra ds. Klimatu i Energii, Ministerstwo Środowiska
Yves Brachet, Prezydent EMEA, Westinghouse
Joe Condo, Wiceprezydent, Invenergy
George Crowley, Prezes/CEO, Crowley Group
Brent Fenton, Prezydent na Europę, Archer Daniels Midland
Bogusława Matuszewska, Wiceprezydent, Polska Grupa Energetyczna (PGE)
Lesław Kuzaj, CEO for CEE, GE
Chris Tye, Wiceprezydent, Fluor


Kluczowe zagadnienia:
Aby spełnić ambitne cele Unii Europejskiej programu 20/20/20, Polska musi przestać być zależna od węgla na rzecz bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Kluczowym elementem w realizacji tych celów jest opracowanie i wprowadzanie energii jądrowej, wiatrowej, biopaliw oraz innych źródeł odnawialnych do mocy elektroenergetycznej w Polsce.
Polska stara się, stworzyć taki rynek finansowy i takie regulacje w ochronie środowiska, aby wspierać sektor energii odnawialnej i zapewnić odpowiednią podaż energii po rozsądnych cenach dla konsumentów. Przyjęcie nowych technologii oraz nowych regulacji środowiskowych przyczyni się do obniżenia kosztów oraz promocji tego sektora. Powyższy Panel pokazuje, co można zrobić, by poznać i w pełni wykorzystać potencjał tego sektora w Polsce.