ORGANIZATORZYAudio (wersja angielska)

Panel 3

Tytuł: Produkcja w Polsce

Temat: Stan obecny i potencjał firm amerykańskich w Polsce

Moderator: Michał Kobosko, Redaktor Naczelny, Wprost

Paneliści:

Jeff Byrne, Wiceprezydent, Air Products
Eric Chartrain, Wiceprezydent, Dyrektor Generalny, International Paper
Olgierd Dziekoński, Minister, Kancelaria Prezydenta
Mick Maurer, Prezydent/CEO, Sikorsky Aircraft Corporation
Sebastian Paszek, Założyciel i Właściciel firmy, WATT SA
Rafał Stepnowski, Prezes Zarządu, Jeppesen Poland
Bogusław Winid, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Kluczowe zagadnienia:

Polska była kluczowo-strategicznym miejscem dla inwestycji amerykańskich w ciągu ostatnich 20 lat. Produkcja wzrosła prawie dwukrotnie w stosunku do PKB (wzrost z 14% do 23% PKB) w ciągu ostatnich 15 lat i była głównym składnikiem rekordowego wzrostu gospodarczego w Polsce w okresie kryzysu finansowego.
Wzrost i dalszy rozwój polskiego eksportu wyrobów przemysłowych do krajów U.E. jak i na inne rynki zagraniczne jest w ścisłej relacji z wzrostem potencjału produkcji amerykańskich inwestorów. Rozwój transportu lotniczego w klastrze Dolina Krzemowa to jeden z przykładów jak dwustronna współpraca handlowa może nie tylko przyczynić się do stworzenia klastrów produkcyjnych, ale również wzmocnić dwustronną wymianę handlową.
Panel ten omówi możliwości zwiększenia współpracy dwustronnej również w innych sektorach produkcyjnych i w innych lokalizacjach w Polsce.