ORGANIZATORZYAudio (wersja anglielska)

Panel 1

Tytuł: Wybierz USA

Temat: Promocja polskich inwestycji i handlu w Stanach Zjednoczonych.

Moderator: Moderator: Sławomir Majman, Prezes Zarządu, PAIiIZ

Paneliści:

Myron Brilliant, Wiceprezydent ds Międzynarodowych, US Chamber of Commerce
Zbigniew Inglot
, Prezes Rady Nadzorczej, Inglot
Marek Kłoczko, Sekretarz Generalny, Krajowa Izba Gospodarcza (KIG)
Joel Montgomery, Dyrektor ds Rozwoju na Europę, Endeavor
Chris Oldknow, Dyrektor ds Polityki Europejskiej, Microsoft
Steve Olson, Dyrektor i Doradca Sekretarza Handlu, SelectUSA
Paweł Pietrasieński, Radca-Minister, Kierownik WPHI, Ambasada RP w Waszyngtonie D.C.
Artur Waliszewski, Dyrektor Regionalny, CEE, Google Polska

Kluczowe zagadnienia:

Stany Zjednoczone są największym na świecie odbiorcą bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Stany Zjednoczone uruchomiła nowy projekt Selekt USA, aby przyciągnąć więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Stanów Zjednoczonych oraz promować handel. Relacje transatlantyckie są silne USA i U.E. wciąż pozostają najważniejszymi rynkami. USA i U.E. są dla siebie głównym źródłem oraz miejscem dla BIZ generując 5 bilionów dolarów rocznie w sprzedaży i zatrudnianiu 15 milionów pracowników po obu stronach Atlantyku. Wzrost PKB w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat spowodował zwiększenie polskich inwestycji w USA, jednakże wciąż większość zagranicznych inwestycji lokowanych jest w krajach U. E. i CIS.