ORGANIZATORZYPROGRAM

PROGRAM

8:00 - 9:00 Rejestracja

Prowadząca, Dorota Warakomska

9:00 - 9:45 Oficjalne otwarcie


Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki RP
Francisco J. Sanchez, Zastępca Sekretarza Handlu USA

Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu Ministerstwo Gospodarki
Lee A. Feinstein, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce
Henryka Bochniarz, Prezydent, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Eric Stewart, Prezydent, Polsko Amerykańska Rada Biznesu
Joseph Wancer, Prezes, Amerykańska Izba Handlowa w Polsce

9:45 - 9:55 Przemówienie CEO, Wolf Regener, Prezydent i CEO, BNK Petrolum Inc.

9:55 - 10:45 Sesja plenarna na temat: Inwestycje i wymiana handlowa między Polską a Stanami Zjednoczonymi

Moderator: Prof. Andrzej Koźmiński, Prezydent, Akademia Leona Koźmińskiego
Jan Krzysztof Bielecki, Prezes Rady Gospodarczej Premiera
Mikołaj Budzanowski, Minister Skarbu Państwa,
Dan Hamilton, Dyrektor, Centrum Stosunków Transatlantyckich, Uniwersytet Johna Hopkinsa
Wolf Regener, Prezydent i CEO, BNK Petroleum Inc

10:45 - 11:00 Przerwa kawowa

11:00 - 12:15 Równoległe panele dyskusyjne:

Wybierz USA: Promocja polskich inwestycji i handlu w Stanach Zjednoczonych

Potencjał czystych źródeł energii w Polsce, Energia Mieszana

Produkcja i export w Polsce

12:15 - 13:15 Lunch

13:15 - 14:30 Równoległe Panele dyskusyjne

Wybierz Polskę: Promocja inwestycji i handlu w Polsce

Ocena poszukiwań gazu łupkowego w Polsce

Wykorzystanie potencjału gospodarki kreatywnej


14:30 - 15:00 Przerwa kawowa

15:00 -16:00 Okrągły Stół

Donald Tusk, Premier RP (tbc)
Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki RP
Rebecca M. Blank, Pełniąca Obowiązki Sekretarza Handlu USA
Lee A. Feinstein, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce
Francisco J. Sanchez, Zastępca Sekretarza Handlu USA
Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
Michael C. Camunez, Asystent Sekretarza Handlu USA

16:00 - 16:30 Ceremonia podpisania dokumentów współpracy

17:00 Oficjalne zakończenie