ORGANIZATORZYAudio (wersja angielska)

Panel 6

Tytuł: Wykorzystanie potencjału gospodarki kreatywnej

Temat: Wykorzystanie potencjału gospodarki kreatywnej wymaga większej innowacyjności, badań i rozwoju, współpracy akademicko-biznesowej, oraz e-administracji.

Moderator: Melisa Eddy, Redaktor Naczelna, International Herald Tribune

Paneliści:

Michał Boni, Minister, Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji
Javier Ellena, Wiceprezydent, Dyrektor Regionalny, Eli Lilly
Leszek Grabarczyk, Zastępca Dyrektora, Narodowe Centrum Badań I Rozwoju
Michał Kleiber, Prezes, Polska Akademia Nauk (PAN)
Tore Land, Dyrektor Ecomagination, GE International
Jacek Murawski, Dyrektor Generalny, Microsoft Poland
Maria Elżbieta Orłowska, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Agnieszka Pachciarz, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Zdrowia (tbc)
Carsten Thiel, Wiceprezydent, Amgen

Kluczowe zagadnienia:

Co Polska musi zrobić, aby zmienić losy polskiej innowacji w sektorach takich jak lotnictwo, technologia informacyjna oraz biotechnologia. Są to najszybciej rozwijające się sektory w dzisiejszej gospodarce globalnej, i wykazujące największy potencjał wzrostu handlu. Sektory te oparte są na innowacyjności i rozwoju nowych technologii i projektów oraz innowacyjnych zabiegów w służbie zdrowia. Aby uzyskać przewagę konkurencyjną w tych sektorach wymagana jest przedsiębiorczość i finansowanie inwestycji, badania i rozwój w służbie zdrowia, nowoczesna, wykwalifikowana siła robocza i zdolność do wprowadzania nowych produktów na rynek. Stany Zjednoczone zbudowały swoją reputację światowego lidera w dziedzinie innowacji poprzez wspieranie fundamentalnych badań, budowanie relacji między szkolnictwem wyższym a przemysłem, a także poprzez stworzenie klimatu, w którym nagradza się oryginalne pomysły. Polska, z jej wysoko wykwalifikowanymi pracownikami i strategiczną lokalizacją w Unii Europejskiej, ma szansę stać się nowym centrum innowacji w nowej gospodarce. Wprowadzenie tego w życie wymaga regulacji przyjaznym innowacjom, przedsiębiorczości i podejmowaniu ryzyka, oraz przyjęciu aktualnych praktyk w e-administracji, które minimalizują przeszkody na drodze do kreatywnej działalności.